Om

Vi är 41 barn som går i klass 3 på Emåskolan. Här på bloggen kommer vi att berätta om vad vi gör under dagarna.

Internet i skolan

Internet är viktigt för många barn och vuxna i dag. Vi söker information, använder nätet för att hålla kontakt med vänner , spelar olika spel och mycket mer.
Internet är viktigt också för oss i skolan. Kunskaper om nätet, och om vad och hur man på ett lagligt och ansvarsfullt sätt kan lägga ut texter, filmer och bilder på nätet, har blivit en viktig del i elevernas vardag. I läroplanen (Lgr11) står det bl.a. att eleverna i årskurs 3 ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. De ska dessutom kunna fotografera och överföra bilder med hjälp av datorprogram.

Spindelormens klassblogg

Målet med bloggen är förutom att vi synliggör skolarbetet för oss själva och lär oss att hantera modern teknik, att ge föräldrarna och andra intresserade möjlighet att ta del av det vi gör under dagarna. Dessutom  får eleverna genom bloggen nya mottagare som läser deras texter.

Upphovsrätt

Eftersom det är vi ,barn och lärare,  som tillsammans producerar allt material i bloggen är det vi som har upphovsrätt till det. I de fall vi lånar material från annat håll uppger vi alltid verkets upphovsman. Om vi publicerar bilder på bokomslag, eller på sidor från läromedel som vi använder i undervisningen, har vi alltid tagit kontakt med bokförlaget innan och bett om lov.                                                                                 Bloggen gör att vi på ett naturligt sätt kan få in kunskap och diskussioner om upphovsrätt och källkritik i undervisningen.